Biblioteka Nr 17 (26) Poznań 2013

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.
Oceń ten artykuł
(1 głos)
 • Cena: 20.00 zł
  6.00 zł
  Taniej o : 14.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2013
 • Wydanie: I
 • ISSN: 1506-3615 (wcześniej 0551-6579)
 • Liczba stron: 302
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Spis Treści

Artykuły-Articles

Arkadiusz Wagner

Uwagi o znakach własnościowych z drugiej połowy XV i pierwszej ćwierci XVI wieku w inkunabułach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Piotr Pokora

Pontificale Romanum z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewieckiego. O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie.

Margarita A.Korzo

Psalmy Dawidowe (Gdańsk 1616): przyczynek do recepcji Katechizmu Heidelberskiego w Polsce

Romana Tomaszewski

Od Ostroroga  do „Pszczelarstwa Współczesnego”- zarys wielkopolskiego  piśmiennictwa pszczelarskiego.

Artur Jazdon , Andrzej Jazdon

Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan.

Agnieszka  Łukomska-Krygier

Polski emigracyjny ruch wydawniczo-księgarski w Lipsku w latach 1830-1918.

Ryszard Nowicki

Aleksander Birkenmajer  jako wizytator Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych we Wrocławiu.

Sebastian D. Kotula

Prace Paula Otleta a Word wide Web.

Irena Gruchała , Małgorzata  Stanula

Kompetencje zawodowe  a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Jadwiga Wojtczak

Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.

Kinga Adamiak

Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo-studium przypadku.

Małgorzata Bródka

Wieloaspektowość kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej na przykładzie Strategii zarządzania zbiorami Docklands library (University of East London)

Przekłady-Translations

Vandana Singh

Migracja danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego udostępnionego na licencji publicznej (open source). Dotychczasowe doświadczenia (przeł. Tomasz Olszewski)

Recenzje- Reviews

Jacek Wojciechowski

Zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej

Artur Jazdon

Piotr Nowak, Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946-1955.....

Aldona Chachlikowska

O potrzebie biblioterapii

Rafał Wójcik

Polish Literature for Childern and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue

Rafał Wójcik

Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej


mapa
Powiększ mapę

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40 61-816 Poznań
Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
tel.: 61 829 38 42
email: ksiegarnia.bu@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu