Biblioteka Nr 13 (22) Poznań 2009

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2009
 • Wydanie: I
 • ISSN: 0551-6579
 • Liczba stron: 308
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.

Spis treści

NAKŁAD WYCZERPANY

Streszczenia, słowa kluczowe, abstrakty, autorzy

Artykuły

 • Katarzyna Krzak-Weiss, Typologia sygnetów drukarskich( na przykładzie znaków stosowanych przez polskich impresorów od XV do połowy XVII wieku )....
 • Dorota Mazurczak, „Tutaj jest bardzo zimno...” Życie codzienne niemieckiej urzędniczki w Poznaniu opisane na widokówkach z lat 1941 1944
 • Artur Jazdon, Karol Rayzner (1803-1887) – wydawca, księgarz i drukarz poznański
 • Katarzyna Kubiś, Andrzej Nowakowski, Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia
 • Piotr Nowak, „Samopublikowanie”: stara metoda-nowy sens w dobie e-science
 • John Catlow, Mirosław Górny, Rafał Lewandowski, Keyword binding as a method of reducing the length of indexes in library catalogues ( based on the experience of Digital Library of Wielkopolska)
 • Maria Wojcińska, Damian Wojciński, Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013
 • Aldona Chachlikowska, Krystyna Jazdon Hanna Wieland, Aleksandra Szulc, Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008
 • Jadwiga Wojtczak, bibliotekarze na rynku pracy-omówienie badań ankietowych

Miscellanea

 • Radosław Gaziński, Z dziejów drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu w drugiej połowie XVII wieku
 • Renata Wilgosiewicz – Skutecka, Alicja Szulc, Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Artur Jazdon, Renata Piejko, „Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku
 • Maria Lamberti, UNINETTUNO – międzynarodowy uniwersytet na odległość
 • Barbara Góra, Aleksandra Mikołajska, Spis gazet polskich okresu międzywojennego (1918-1939) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Przekłady

 • Adrian Mulligan, Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska. Odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia. Postawy wobec recenzji partnerskiej ( przekł. Tomasz Olszewski )

Recenzje

 • Ewa Andrysiak, Książka i prasa na ziemi wileńskiej: drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w.-1945 r.
 • Piotr Nowak, Marszakowa – Szajkiewicz, Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne

Sprawozdania

 • Artur Jazdon, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2008

 • Danuta Czaja, Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno – informacyjnym UAM za rok 2008

mapa
Powiększ mapę

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40 61-816 Poznań
Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
tel.: 61 829 38 42
email: ksiegarnia.bu@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu