deutsch     english     polish    

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA POSZUKUJE...            Przedstawiamy Państwu listę pozycji poszukiwanych przez Bibliotekę Uniwersytecką. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:


BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Oddział Zbiorów Specjalnych
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
mgr Damian Wojciński
mail: damian.wojcinski@amu.edu.pl
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
tel. 061 829 38 36

Autor
Tytuł
Wydawca/Miejsce
Rok wydania
Wydanie Data
wprowadzenia
Adamski C. ks.
Kazanie na uroczystość 800-letniej rocznicy śmierci św. Stanisława biskupa.
Poznań
1883
2005-09-15
Adamski Józef Stanisław ks.
Rozwiązanie znaczenia ubóstwa.

1904
2005-09-15
Adamski Józef Stanisław ks.
Znaczenie formy u scholastyków.
Poznań
1877
2005-09-15
Adamski Stanisław
Kasy oszczędności w obrębie Towarzystw.
Poznań
1904
2005-09-15
Adamski Stanisław ks.
Co wiedzieć należy o zabezpieczeniu od wypadków w przemyśle.
Poznań
1905
2005-09-15
Adamski Stanisław ks.
Co wiedzieć należy o zabezpieczeniu od wypadków w rolnictwie i leśnictwie.
Poznań
1905
2005-09-15
Adamski Stanisław ks.
Co wszyscy, a mianowicie niewiasty wiedzieć winny o zwrocie składek w zabezpieczeniu na niemoc i starość.
Poznań
1904
2005-09-15
Adamski Stanisław ks.
Dlaczego mężakta nie powinna po ślubie żądać zwrotu składek z zabezpieczenia na niemoc i starość.
Poznań
1905
2005-09-15
Adamski Stanisław ks.
Nowe zadania dla naszych Towarzystw Dobroczynnych.

1904
2005-09-15
Adamski Stanisław ks.
Praktyczne wskazówki do pracodawców i pracobiorców

2005-09-15
Au Juliusz
Die Hilfsdungmittel inb ihrer volks- und privatrechtlicher Bedeutung.

1869
2005-10-03
Au Juliusz
Die Kreditgenossenschaft in ihrer Bedeutung für Stadt und Land.

1869
2005-10-03
Au Juliusz
Justus von Liebigs Lehre von der Bodenerschöpfung.

1868
2005-10-03
Au Juliusz
Socjalizm jako objaw choroby społecznej.
Poznań
1878
2005-10-03
Baczyński J.
Lewiński J. generał. Pamiętniki z r. 1831.
Poznań
1895
2005-10-03
Barańczak Stanisław
Korekta twarzy.
Poznań; Wyd. Poznańskie
1968
2006-03-23
Bauman Z.
Dwa szkice o moralności ponowoczesnej
Warszawa, Instytut Kultury
1994
2005-02-23
Beimler Samuel
Medyk domowy Samuela Beimlera, doktora Kurfalskiego y Germerheimskiego fizyka, nauczaiący somowemi y mało... .
Wydany u Michała Wawr.Pressera
1749
2005-07-15
Bendlewicz S.
Z wycieczki wakacyjnej.

2005-10-03
Berwiński Ryszard
Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych.
Poznań
1862
2005-10-03
Białoszyńska St.
Dom - królestwem kobiety.
Poznań
1904
2005-10-03
Boberski Władysław
Zaraza ziemniaków i środki ku jej zwalczaniu.
Poznań
1884
2005-10-03
Brandowski St.
Szkice i humoreski.
Poznań
1890
2005-10-03
Brodnicki B. dr
Beitäge zur Entwicklung der Landwirtschaft in der Provinz Posen während der Jahre 1815-1890.
Lipsk
1893
2005-09-15
Bronikowski Antoni
Mnemonion. Fragment.
Ostrów
1852
2005-09-15
Brownsfordówna Marja
Wykałady o katechizacji, jakie wypowiedziane w gronie nauczycielek w Poznaniu.

1914
2005-09-15
Brzeski J.
Jak się powinien obchodzić urzędnik gospodarczy z ludem roboczym.
Poznań
1907
2005-10-03
Brzeziński A. ks.
Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego Zgromadzenia XX. Filipinów na górze ś. gostyńskiej.
Poznań
1869
2005-10-03
Brzeziński A. ks.
Rys dziejów Soboru Trydenckiego.
Grodzisk
1863
2005-10-03
Brzeziński A. ks.
Żywot ks. Andrzeja Kidaszewskiego, regensa seminarjum duchownego w Gnieźnie.
Poznań
1864
2005-10-03
Buchowski A.
O systemach rolniczych ze stanowiska gospodarstwa krajowego.
Poznań
1874
2005-10-03
Burzyński K.
O ile żona morze przysporzyć dochodu w gospodarstwie.
Poznań
1905
2005-10-04
Callier Edmund
Powiat pyzdrski.
Poznań
1888
2006-02-06
Callier Edmund
Szkice geograficzno-historyczne.
Poznan 1886-1888
2006-02-06
Callier O. [i W Kierst]
Słowniczek polskiego i angielskiego języka. Cz. 1. Angielsko-polska.
Lipsk
1896
2006-02-06
Callier O. [i W. Kierst]
Słowniczek polskiego i angielskiego języka. Cz. 2. Polsko-angielska.
Lipsk
1897
2006-02-06
Celichowski Zygmunt
Hugo Kołłątaj, życie jego i prace.
Poznań
1912
2006-02-06
Chłapowski Franciszek
Hygjeniczne i społeczne znaczenie nałogowego grania w karty.
Poznań
1905
2006-02-06
Chłapowski Franciszek
Kwestja alkoholowa ze stanowiska lekarskiego.
Poznań
1914
2006-02-06
Chłapowski Franciszek
Przyczynek do powstania objawów t.z. choroby Basedowa. Nowiny lekarskie II.

1890
2006-02-06
Chłapowski Kazimierz
Początki i przebieg kulturkampfu. Mowa, powiedziana na wiecu katolickim 2 czerwca 1881.
Poznań
1881
2006-02-06
Chociszewski Józef
Chłop polski za czasów polskich.
Poznań
1878
2006-02-06
Chociszewski Józef
Historja św. z dodatkiem małego katechizmu.

1880
2006-02-06
Chociszewski Józef
Pielgrzymka do ważniejszych miejsc w ziemiach polskich.
Poznań
1882
2006-02-06
Chociszewski Józef
Piosennik Jutrzenki.
Poznań
1892
2006-02-06
Chociszewski Józef
Zarys dziejów Polski porozbiorowej.
Poznań
1890
2006-02-06
Choiński ks.
Słowo o języku polskim.
Poznań
1870
2006-02-08
Chotkowski Władysław
Mowa na pogrzebie J. Stablewskiego.
Poznań
1879
2007-03-05
Chotkowski Władysław ks.
Dzieci nędzy.
Poznań
1911
2007-03-05
Chotkowski Władysław ks.
Dzieci nędzy. Powieść.
Poznań
1911
2006-02-08
Chotkowski Władysław ks.
Mowa na pogrzebie Heleny z Kwileckich Turno.
Poznań
1874
2006-02-08
Chotkowski Władysław ks.
Mowa na pogrzebie Heleny z Kwileckich Turno.
Poznań
1874
2007-03-05
Chotkowski Władysław ks.
Mowa na pogrzebie J. Stablewskiego.
Poznań
1879
2006-02-08
Chotkowski Władysław ks.
Mowa na pogrzebie Wł. Kwileckiego.
Poznań
1880
2006-02-08
Chotkowski Władysław ks.
Mowa na pogrzebie Wł. Kwileckiego.
Poznań
1880
2007-03-05
Chotkowski Władysław ks.
Mowa przy wprowadzeniu zwłok ks. Jana Koźmiana.
Poznań
1877
2007-03-05
Chotkowski Władysław ks.
Mowa przy wyprowadzaniu zwłok ks. Jana Koźmiana.
Poznań
1877
2006-02-08
Chotkowski Władysław ks.
Mowa za duszę Seweryna i Franciszki hr. Mielżyńskich.

1874
2006-02-08
Chotkowski Władysław ks.
Mowa za duszę Seweryna i Franciszki hr. Mielżyńskich.

1874
2007-03-05
Chotkowski Władysław ks.
Mowa za śp. Działowskiego w Wielkołące.
Poznań
1878
2007-03-05
Chotkowski Władysław ks.
Mowa za śp. Działowskiego w Wielołące.
Poznań
1878
2006-02-08
Chotkowski Władysław ks.
O ideale politycznym Zygmunta Krasińskiego.
Poznań
1881
2006-02-08
Chotkowski Władysław ks.
O ideale politycznym Zygmunta Krasińskiego.
Poznań
1881
2007-03-05
Chotkowski Władysław ks.
O Myszeidzie Ignacego Krasickiego.
Poznań
1874
2007-03-05
Chotkowski Władysław ks.
O Myszeidzie Ignacego Krasińskiego
Poznań
1874
2006-02-08
Chotkowski Władysław ks.
Przyczyny i początki reformacji w Polsce.
Poznań
1883
2006-02-08
Chotkowski Władysław ks.
Sześć kazań w kwesji socjalnej.
Poznań
1880
2007-03-05
Chudek J.M.
Gdy czerwone płoną zorze... Zbiór wierszy eucharystycznych oryginalnych i tłumaczonych.
Kościan; Nakład. Gazety Polskiej
1925
2006-07-14
Chudek J.M.
Zdrowaś Maryja. Zbiór wierszy na cześc NMPanny.
Kościan; Nakładem Gazety Polskiej
1926
2006-07-14
Chudek J.M.
Żywot sługi bożego Rafała Chylińskiego. Franciszkanina.
Kościan; Nakł. Drukarni Spółkowej
1926
2006-07-14
Chudek Józef Marian
Mały zbawca. 15 wierszy dla dzieci.
Kościan
1926
Serja II 2006-07-14
Chwaliszewski Marcin ks.
Żywot Tomasza Zielińskiego. Przedruk wydania ks. Hieronima Powodowskiego z r. 1622.
Poznań
1882
2006-02-08
Cieplucha Zygmunt
Z przeszłości Ziemi Kosciańskiej.
Kościan; nakład autora
1929
2013-04-16
Cieszyński Nikodem ks.
Kościół a nowoczesny ruch przeciwalkoholowy.
Poznań;
1914
2007-03-02
Czaplic Celestyn
Ustawa waloru y kursu monet w kraiach Rzeczypospolitey, y sposób płacenia Summ w Prowincyach Koronnych.[Dalej:] Sposób płacenia Summ od Debitorow Kredytorom należących w W.X.Litewskim.[Dalej:] O redukcyi Szostakow Zagranicznych w W.X.Litewskim.

[ok. 1767]
2005-07-15
Czarnecki Wiktor
Das eddische Alwismal, ein Denkmal der polnischen Sprache.

2007-03-02
Czerniecki Stanisław
Compendium ferculorum, albo zebranie potraw, przez urodzonego... .
Kraków; Druk. Sebastiana Hebanowskiego
1753
2005-07-15
Dalbor Edmund ks.
Mowa na nabożeństwie za duszę Barbary z Mańskowskich hr. Kwileckiej.
Poznań
1910
2007-03-05
Danysz Antoni
Historja pensji Anny i Anastazji Danysz.
Poznań
1909
2007-03-05
Danysz Antoni
Młodzi Tuczyńscy w kolegium jezuickim w Ingolstacie w latach 1654-1659.
Poznań
1899
2007-03-05
Degórski Fr.
Miłość ojczyzny w obecnym położeniu naszem.
Poznań
1883
2007-03-05
Delert J.B. ks.
Modlitwa jako wielki środek zbawienia.
Poznań
1862
2007-03-05
Delert J.B. ks.
Kazanie na uroczystość Różańca św.
Poznań
1858
2007-03-05
Delert J.B. ks.
Rozmyślania św, Alfonsa Liguorego o N. Sakramencie (tłumaczenie z J. włoskiego)
Poznań
1856
2007-03-05
Delert J.B. ks.
Rozmyślania św. Alfonsa Liguoriego ku czci św. Józefa. (tłumaczenie z J. włoskiego)

2007-03-05
Delert J.B. ks.
Teologja dla użytku wiernych.

1863
2007-03-05
Dembiński Boleslaw
Stabat Mater. Kantata na chór mieszany i orkiestrę.

2007-03-05
Dębołęcki (Dembołęcki) Wojciech z Konojad.
Przewagi Elearów polskich co ich niegdy Lisowczykami zwano...
Puławy; Druk. Biblioteczna
1830
2005-02-15
Fabisz P.W.
Wiadomość o szkólności katolickiej w dekanacie koźmińskim i o gimnazyum katolickiem w Ostrowie.
J. Priebatsch
1874
2004-06-04
Fridrich Alojzy
Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce.
Kraków; Nakładem Wydawnictwa Tow. Jezusowego
1903-1908
T. 1-3 2006-02-28
Gall Anonim [wybór, wstęp i przypisy Stanisław Frycie]
Kroniki / Gall Anonim
Warszawa; Kama
1998
2013-05-09
Garlicki Tomasz
Mowa Jmci X.Tomasza Strzemieńczyka Garlickiego, kanonika Konfederacyi Generalney krycyfera y pierwszego woysk kapelana przy podniesieniu z benedykacyą sztandaru z krzyżem y portretem S.Michała Archanioła..(...) dnia 18 miesiąca lipca R.P. 1768 miana.

2005-07-15
Gieburowski W. ks
Kancjonał kościelny na podstawie Cantionale Ecclesiasticum.
Poznań; Ksiegarnia Św. Wojciecha
Część 2 2006-12-22
Goedeke Karl
Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quellen.
Berlin; Akademie - Verlag
około 1980
Bd. XV [lieferung 1-2] 2007-01-26
Grabska Leonia
Pierwiosnki. Poezje.
Poznań; Nakład księgarni Bogdana Chrzanowskiego
1910
2006-07-14
Hans Urs von Balthasar ; przekł. Juliusz Zychowicz.
Droga Krzyżowa Pana : odprawiona w Koloseum przez papieża Jana Pawła II w Wielki Piątek roku 1988
Kraków; Wydaw. WAM
2001
2011-07-15
Hołyst Brunon (Red.)
Człowiek w sytuacji trudnej: praca zbiorowa
Warszawa; PTHP
1991
2013-05-09
Hońdo Leszek
Żydowski cmentarz w Tarnowie.
Kraków; Wyd. Uniwersytetu Jagiellonskiego
2001
ISBN 83-233-1412-8 2012-04-17
Janiszewski Józef
Bóg i ojczyzna. Zbiór wierszy religijnych narodowych i innych.
Kościan
1926
2006-07-14
Janiszewski Józef
Delenda est Carthago czyli precz z wadami naszemi!
Kościan; nakł. gazety Polskiej
1926
2006-07-14
Jędruszczak Tadeusz (red.)
Historia Polski.
Warszawa; Instytut Historii PAN
1978
T. 4. Cz. 2-4 2012-04-17
Kapuan Raymund
Żywot przedziwny świętey dziewice Katharzyny Senenskiey, przez W.O....generała zakonu Dominika S....napisany... .
Kraków; Druk.M.Loba
1609
2005-07-18
Keirse Manu; Borowska Natalia. Tł.
Psychologiczne aspekty opieki paliatywnej : stowarzyszenie pacjentom i ich bliskim.
Radom; Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
2007
2013-05-09
Kiewnarska E.:
200 obiadów. Kompletne menu z przepisami poszczególnych dań...
Poznań; Wyd. Polskie R.Wegnera
(ok. 1930)
2005-02-15
Kirst Hans Hellmut
Bez ojczyzny. (Dzieła zebrane)
Warszawa; APA; Interart
1991
2007-07-25
Kirst Hans Hellmut
Bilans Fabryki Snów. (Dzieła zebrane)
Warszawa; APA; Interart
1991
2007-07-25
Kirst Hans Hellmut
Hein Rühman. (Dzieła zebrane)
Warszawa; APA; Interart
1991
2007-07-25
Kirst Hans Hellmut
Mięso. (Dzieła zebrane)
Warszawa; APA; Interart
1991
2007-07-25
Kirst Hans Hellmut
Nikt stamtąd nie wraca. (Dzieła zebrane)
Warszawa; APA; Interart
1991
2007-07-25
Kirst Hans Hellmut
Tajemniczy mnich.
Warszawa; APA; Interart
1991
2007-07-25
Kissinger Henry
Dyplomacja
Warszawa; Philip Wilson
2002
2006-03-28
Kłos Józef ks.
Eucharystia a lud. Mowa, wygłoszona podczas XXIII miedzynarodowego kongresu eucharystycznego w Wiedniu 1912.

1912
2005-10-04
Kłos Józef ks.
Mowa na nabożeństwie za duszę Władysława Brodnickiego.
Poznań
1908
2005-10-04
Kłos Józef ks.
Mowa na pogrzebie ks. Kazimierza Michalskiego.
Poznań
1910
2005-10-04
Kłos Józef ks.
Mowa na pogrzebie Władysława hr. Korzbok-Łąckiego.
Poznań
1908
2005-10-04
Kłos Józef ks.
Mowa nad zwłokami ks. Józefa Bielewicza.
Poznań
1908
2005-10-04
Kłos Józef ks.
Mowa żałobna na pogrzebie Hektora hr. Kwileckiego.
Poznań
1912
2005-10-04
Kłos Józef ks.
Mowa żałobna na pogrzebie hr. Zygmunta Potulickiego -Skórzewskiego, ordynata na Próchnowie.
Poznań
1912
2005-10-04
Kochanowski Jan
Psałterz Dawidów przekładnia...
Ostrów; Nakładem i drukiem F.A.Kosmaela
1866
2006-02-28
Koczy L.
Dzieje miasta Wieruszowa.
Tow. Miłosników Historii w Poznaniu i magistrat Wieruszowa
Poznań1930
2004-06-04
Kołakowski Piotr
NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945
Warszawa; Bellona
2002
2013-05-09
KORSAK Włodzimierz
Rok myśliwego. Rzecz dla myśliwych i miłośników przyrody.
Książnica Narodowa; Wielkopolska Księgarnia Poznań
1922
2005-05-30
Kosciński Konstanty
Prawo procesowe cywilne w Prusiech.

1906
2005-10-03
Kosiński Władysław
Drei Worte an die Polenfresser von winem Unverdauten.
Poznań
1861
2005-10-03
Koszutski Hilary ks.
ŚŚ. Cyryl i Metody.
Gniezno
1862
2005-10-03
Koszutski Hilary ks.
Żywot bł. Wincentego Kadłubka.
Gniezno
1870
2005-10-03
Koszutski Hilary ks.
Żywot śś. Pankracego i Pergentyna.
Poznań
1876
2005-10-03
Koszutski Hilary ks.
Żywot św. Doroteusza, mularza.
Poznań
1876
2005-10-03
Koszutski Hilary ks.
Żywot św. Stanisława biskupa.
Poznań
1867
2005-10-03
Koszutski Hilary ks.
Żywot św. Walforda, patrona rymarzy i stolarzy.

1893
2005-10-03
Koszutski J.
Jak leczyć dyfterję (błonnicę).
Poznań
1895
2005-10-03
Kościelsa Marja
Kondotierzy. Dramat w 4 aktach.

1913
2005-10-03
Kościelska Marja
Bielmo. Komedja w 3 aktach.

1906
2005-10-03
Kościelski Jozef
Do Indji. Przysłowie w jednym akcie.

2005-10-03
Kościelski Jozef
Laura. Dramat w 5 aktach.

1884
2005-10-03
Kościelski Jozef
Odczyty o Wschodzie, miane w Poznaniu 1872-1876.

2005-10-03
Kościelski Józef
Co mi Tatry dały.

2005-09-20
Kościelski Józef
Dwie miłości. Dramat w 5 aktach.

1884
2005-10-03
Kościelski Józef
Kłopoty pana Edmunda. Krotochwila.

2005-10-03
Kościelski Józef
Nieowne prawa. Komedja.

2005-10-03
Kościelski Józef
Psalm sromu.
Poznań
2005-10-03
Kościelski Józef
Sonety nadgoplańskie.
Poznań
1868
2005-10-03
Kościński Konstanty
Polskie ordynacje i związki rodzinne.
Poznań
1906
2005-10-03
Kozierowski S.
Leszczyce i ich plemiennik arcybiskup gnieźnieński św. Bogumił z Dobrowa.
Księgarnia św. Wojciecha
1926
2004-06-17
Kozierowski Stanisław ks.
Fundacje klasztorne rodów rycerskich zachodniej Wielkopolski w dobie Piastowskiej.
Poznań
1914
2005-10-03
Kozłowski Karol
Królowa Jadwiga, dzieło napisane przez L. Rydla.
Poznań
1910
2005-10-03
Kozłowski Karol
Światła i kwiaty, sentencje i głębokie myśli ze wszystkich dzieł Sienkiewicza.
Poznań
2005-10-03
Kozłowski Karol
Zbiór zabaw, gier i rozrywek dla młodzieży.

2005-10-03
Kozłowski Karol
Złote ziarna, książka, zawierająca aforyzmy, zebrane przez Wł. Bełzę.

2005-10-03
Koźmian Stanisław
Legenda o drzewie Krzyża św.
Poznań
1869
2005-10-03
Królikowski Djonizy
Czem będzie moj syn? Przedruk dla rodziców i opiekunów.

2005-10-03
Królikowski Djonizy
Ewunia. Dramat.

2005-10-03
Królikowski Djonizy
Książka dla młodzieży rzemieślniczej.
Poznań
1911
2005-10-03
Królikowski Djonizy
O wychowaniu dzieci rzemieślników.

2005-10-03
Królikowski L.
Kilka słów o sztuce drukarskiej w Polsce.
Poznań
1890
2005-10-03
Krysiak Fr. S.
Offener Brief eines Polen an die irregeleitete öffentliche Meinung in Deutschland.
Poznań
1902
2005-10-03
Krzesiński B. ks.
Mowa żałobna przy eksportacji zwłok ś. p. ks. Juliusza Roehra.
Poznań;
1889
2005-08-29
Krzesiński Stanisław, Orzechowski Stanisław.
Eine biographische Skizze.
Poznań;
1891
2005-08-29
Krzeszkiewicz St. ks.
Działalnośc społeczna św. Franciszka z Asyżu.

1912
2005-08-29
Krzeszkiewicz St. ks.
O obowiązkach duszpasterza w smutnych czasach dzisiejszych.
Poznań;
1907
2005-08-29
Krzeszkiewicz St. ks.
Ojciec św. Pius X i jego następca Benedykt XV.

1914
2005-08-29
Kubowicz St. ks.
Katolica nauka obyczajów. Przekład książki ks. dr. K. Martina.
Poznań;
1871
2005-08-29
Kubowicz St. ks.
Katolicka nauka wiary. Przekład książki ks. dr. K. Martina.

2005-08-29
Kubowicz St. ks.
Nowenna do św. Antoniego.

2005-08-29
Kujawiński T. ks. [pseudonim ks. Gepperta]
Stronnictwo demokratyczno-narodowe w świetle nauki katolickiej.
Poznań;
1913
2005-08-29
Kusztelan J.
Kilka słów o organizacji Spółek polskich pod panowaniem pruskiem.

2005-08-29
Kusztelan J.
O czekach.

2005-08-29
Kusztelan J.
O wartości pieniężnej człowieka.

2005-08-29
Kusztelan J.
Raiffeisen i jego Spółki włościańskie.

2005-08-29
Kusztelan J.
Z przeszłości i teraźniejszości polskich Spółek pod panowaniem pruskiem.

2005-08-29
Kusztelan J.
Zarys o wekslach.

2005-08-29
Kwiatkowski A. [Alexsander]
Wskazówki do racjonalnego chowu pszczół.

2005-08-29
Laskowski Stanisław
Na czem zależy pomyślność naszego owczarstwa?.
Poznań;
1887
2005-08-29
Leitgeber Jarosław
Katolog książek polskich teologicznych i religijnych (1860-1872)
Poznań;
1873
2005-08-29
Leitgeber Jarosław
Sześćdziesięciolecie pracy zawodowej oraz istnienia księgarni p.f. J. Leitgeber i Spółka w Poznaniu.
Warszawa; "Przegląd Księgarski"
1927
2005-12-15
Leitgeber Jarosław [Tworzymir z Wielkopolski]
Legendy z pism różnych autorów zebrał i wydał.
Poznań
1905
2005-09-12
Leitgeber Jarosław [Tworzymir z Wielkopolski]
Loteryjka narodowa.

2005-09-12
Leitgeber Jarosław [Tworzymir z Wielkopolski]
Opowiadania babuni.
Poznań
1919
2005-09-12
Leitgeber Jarosław [Tworzymir z Wielkopolski]
Polskie podania i powiastki dziejowe.
Poznań
1904
2005-09-12
Leitgeber Jarosław [Tworzymir z Wielkopolski]
Powiastki i wierszyki.
Leszno
1863
2005-09-12
Leitgeber Jarosław [Tworzymir z Wielkopolski]
Powiastki z życia ludu wiejskiego.
Poznań
1901
2005-09-12
Leitgeber Jarosław [Tworzymir z Wielkopolski]
Powieści opowiadania na tle ojczystem.
Poznań
1888
2005-09-12
Leitgeber Jarosław [Tworzymir z Wielkopolski]
Strachy.

1894
2005-09-12
Leitgeber Jarosław [Tworzymir z Wielkopolski]
Urywek z prac St. Jachowicza.

2005-09-12
Leitgeber Jarosław [Tworzymir z Wielkopolski]
Wiązanka wspomn. obrazów i opisów z czasów życia Tadeusza Kościuszki.
Poznań
1894
2005-09-12
Leitgeber Jarosław [Tworzymir z Wielkopolski]
Wilhelm Tell.
Poznań
1900/01
2005-09-12
Leitgeber Jarosław [Tworzymir z Wielkopolski]
Wspomnienia i życiorysy.
Poznań
1900/01
2005-09-12
Leitgeber Jarosław [Tworzymir z Wielkopolski]
Zbójcy. Kilka ciekawych opowiadań.

1894
2005-09-12
Leitgeber Jarosław [Tworzymir z Wielkopolski]
Ziarenka.
Poznań
1914
2005-09-12
Lewandowska z Ziółeckich St.
Św. Aniela Merici, założycielka zakonu św. Urszuli.

2005-11-23
Lewandowski W. ks.
Katechizm rzymsko-katolicki dla niższych klas elementarnych.
Poznań
1861
2005-11-23
Lewicki J. ks.
Róża duchowna, pismo poświęcone czci M. Boskiej.

2005-11-23
Libelt Karol
Psałterz Florjański i Biblia królowej Zofji.

2005-11-23
Likowski Edward ks.
Długoszowy katalog biskupów poznańskich krytycznie objaśnony.
Poznań
1880
2005-11-23
Likowski Edward ks.
Historija tzw. reformacji w Polsce od pierwszego jej wystąpienia aż do Collequium Charitativum w Toruniu 1643r.

2005-11-23
Likowski Edward ks.
Mowa na cześć Izabeli hr. Mycielskiej.
Poznań
1882
2005-11-23
Likowski Edward ks.
Mowa na cześć ś.p. Franciszki hr. Potworowskiej.
Poznań
1882
2005-11-23
Likowski edward ks.
Mowa na nabożeństwie żałobnem za duszę Augusta hr. Cieszkowskiego.
Poznań
1894
2005-11-23
Likowski Edward ks.
Quid Origees de S. S. Trinitate docurit.

1861
2005-11-23
Łubieński Maciej
My Rady Rzeczypospolitej Duchowne y Swietckie [...]

[1648]
2006-03-23
Łukomski Jan
Lekarstwo przeciw pijaństwu z różnych autorów zebrane.

1885
2005-07-19
Łukomski Jan
Mowa żałobna ku czci ś. p. dr Karola Libelta.
Poznań
1875
2005-07-19
Łukomski Jan
Mowa żałobna na cześć ks. Wojciechowskiego.
Poznań
1875
2005-07-19
Łukomski Jan
Sprawozdanie z sejmiku Spółek zarobkowych w Kościanie 1880 r. odbytym..
Poznań
1881
2005-07-19
Łukomski Jan
Szkoła tumska czyli katedra w Gnieźnie.
Gniezno
1905
2005-07-19
Łukomski Jan
Szkoła tumska czyli katedralna w Gnieźnie.
Gniezno
1905
2005-07-21
Łukomski Jan
Uwagi nad Łaskiego Liber Beneficiorum.
Gniezno
1881
2005-07-19
Łyskowski I.
Gospodarz. T.1-5
Leitgeber J.
1906
wyd. 12 popr. 2004-06-18
Machczyńska A.
Powieść dla młodocianego wieku.
Poznań
1868
2005-07-19
Maćkowski J.K.
Adama Mickiewicza życie i dzieła.
Inowrocław
1898
2005-07-19
Maćkowski J.K.
Moralność ludności polskiej w zaborze pruskim w świetle statystyki.
Poznań
1889
2005-07-19
Maćkowski J.K.
O oszczędności.
Inowrocław
2005-07-19
Małecki Antoni
Co rozumieć o runach słowiańskich i autentyczności napisów na mikorzyńskich kamieniach.
Poznań
1872
2005-07-19
Małecki Antoni
Sofoklesa Elektra.
Poznań
1854
2005-07-19
Mańkowska Bogusława
Siostra nie siostra. Obrazek dramatyczny w 1 akcie.
Poznań
1881
2005-07-19
Marchantius Jakub
Katechism abo nauka chrzescianska. Nie tylko swieckim, ale y pannom zakonnym; także y plebanom wielce użyteczny. Z łacinskiego na polskie przełożony.
Kraków; Druk.Ł.Kupisza
1648
2005-07-15
Maskowski Kazimierz
Z młodych lat Stanisława Hozjusza.
Poznań
1905
2005-07-19
Matecki Teofil
Przepisy w czasie cholery.
Poznań
1866
2005-07-19
Michalski Kazimierz ks.
Nowenna do Ducha św.

1899
2005-07-19
Michalski S.
Katalog książek poleconych dla Bibljotek Towarzystwa Czytelni Ludowych.
Poznań
1913
2005-07-19
Michalski S.
Katalog książek poleconych dla Bibljotek Towarzystwa Czytelni Ludowych. [najprawdopodobniej część 2]
Poznań
1913
2005-07-19
Mickiewicz Adam
Grażyna. Powieść litewska.
Poznań; Nakład i druk L. Merzbacha.
1851
2005-07-15
Mieczysław z Poznania (Leitgeber)
Do Ameryki.

2005-07-19
Mieczysław z Poznania (Leitgeber)
Jan Płużek

2005-07-19
Mieczysław z Poznania (Leitgeber)
Kazimierz i Magdosia

2005-07-19
Mieczysław z Poznania (Leitgeber)
Ofiara z krwi polskiej w obronie chrześcijaństwa.
Poznań
1884
2005-07-19
Mierzbach Henryk.
Lutnia.
Poznań; Jan Konstanty Żupański
1858
2006-02-28
Mizerski Ludwik (Igor)
Syrena. Poemat w 10 pieśniach, osnuty na tle stosunków wielkop.

1893
2005-07-19
Mizerski Ludwik (Igor)
Z teki Igora.

2005-07-19
Morawski Franciszek (generał)
Racine'a Andromaka.
Poznań
1869
2005-07-20
Motty Marceli
Eklogi Wirgiliusza.

2005-07-20
Motty Marceli
Horacjusza listy wierszem miarowym na język polski przełożone.
Poznań
1856
2005-07-20
Motty Marceli
Satyry Horacjusza wierszem miarowym na język polski przełożone.
Poznań
1853
2005-07-20
Motty Marceli
Wirgiljusza Bucolica wierszem miarowym na język polski przełożone.
Poznań
1852
2005-07-20
Motty Marceli
Zbiór przekładów.
Poznań
1896
2005-07-20
Motty Władysław
Bez jutra.

2005-07-20
Mycielski Józef
Mowa o potrzebie nauki języka polskiego.
Poznań
1901
2005-07-20
Mycielski Józef
O ruinach kulturkampfu. Mowa.
Poznań
1881
2005-07-20
Mycielski M. [Michał] ks.
O mszy św. i do mszy św. uwagi i modlitwy.

2005-07-20
Mycielski M. [Michał] ks.
Trzy nowenny do Najsł. Serca Jezusowego.

2005-07-20
Mycielski M. [Michał] ks.
Uwagi przydatne do dobrego odprawiania generalnej spowiedzi.

2005-07-20
Nawrowski Ewaryst
Mała Nelli. Biały kwiatek eucharystyczny.

1913
2005-07-20
Nehring Władysław
Dritter Bericht über oberschlesische Erzählungen.

1901
2005-07-20
Nehring Władysław
Kazania sejmowe ks. Piotra Skargi
Poznań
1869
2005-07-20
Nehring Władysław
Kurs literatury polskiej.
Poznań
1860
2005-07-20
Nehring Władysław
Mickiewicz w literaturze niemieckiej.

1886
2005-07-20
Nehring Władysław
O wyrazach z wątłą samogłoską. Prace filologiczne I.

2005-07-20
Niemcewicz Julian Ursyn
Podróż do Wielkopolski i Śląska w roku 1821.
Poznań; Nakł. i drukiem L.Merzbacha`
1872
2005-02-15
Niesiołowski ks.
O kasach oszczędności dla dzieci i młodzieży.
Poznań
1905
2005-07-21
Nowakowski Wawrzyn ks.
Obrzędy wielkopostne.

1909
2005-07-21
Nowakowski Wawrzyn ks.
Tajemnica mszy św. Obrazek religijny według Calderona. Muzykę dorobił X. Klein.

1915
2005-07-21
Nowicki St.
Robotnicze związki zawodowe a nasza przyszłość.
Poznań
1904
2005-07-21
Okoniewski Stanisław ks.
Bibljoteka teologiczna.
Poznań
1910
2005-07-21
Okoniewski Stanisław ks.
Modlitewnik Skargi. Z modlitw w dziełach ks. Piotra Skargi zawartych.
Poznań
1812
2005-07-21
Olszewski Witold ks.
Chwalmy Józefa św. czyli krótkie nabożeństwo do Józefa św.

1891
2005-07-21
Olszewski Witold ks.
Elenchus universi cleri archidioecesis Gnesnensis.

2005-07-21
Olszewski Witold ks.
U stóp Jezusa w Najśw. Sakramencie. Książka do nabożeństwa.

1908
2005-07-21
Olszewski Wojciech ks.
Dwie nauki katechizmowe o bierzmowaniu i o ostatnim Olejem św. namaszczeniu.

1880
2005-07-21
Olszewski Wojciech ks.
Dwie nauki katechizmowe o Komunji św.

1880
2005-07-21
Olszewski Wojciech ks.
Dziewięć nauk katechizmowych o grzechu.

1882
2005-07-21
Olszewski Wojciech ks.
Pięć nauk katechizmowych o wierze.

1884
2005-07-21
Olszewski Wojciech ks.
Trzy nauki katechizmowe o Sakramentach w ogólności i o Sakramencie chrztu św. w szczególności.

1881
2005-07-21
Omańkowska Franciszka
Śpiewniczek dla dziatwy polskiej.

1902
2005-07-21
Opieliński J.N. ks.
Nowe dekrety prawno-małżeńskie "Ne temere" i "Provide" z objaśnieniami.
Poznań
1908
2005-07-21
Opieliński J.N. ks.
Ostatni środek dla dorosłych.
Poznań
1898
2005-07-21
Opieliński J.N. ks.
Ostatni środek dla niemowląt.
Poznań
1900
2005-07-21
Opieliński J.N.:
O cenzurach kościelnych z uwzględnieniem najświeższych dekretów stolicy Św.
Poznań; Nakł. Autora
1984
2005-02-15
Orłowicz Mieczysław
Ilustrowany przewodnik po Poznaniu.(Odbitka z ilustrowanego "Przewodnika po Poznańskiem")
Lwów-W-wa; Książnica Polska TNSW
1920
2005-07-15
Ossowicki M.
Über die bei der Zuckerharnruhr vorkommenden Augenkrankheiten.

2005-07-21
Ostrowicz L. ks.
Na cześć L. Koczorowskiej.
Poznań
1885
2005-07-22
Ostrowicz L. ks.
Na cześć poległych pod Somo-Sierrą Polaków.
Grodzisk
2005-07-22
Ostrowicz L. ks.
Na pogrzebie E. Stablewskiego.
Poznań
1911
2005-07-22
Ostrowicz L. ks.
Na pogrzebie T. Radońskiego.
Poznań
1875
2005-07-22
Ostrowicz L. ks.
Na pogrzebie Władysława Niegolewskiego.
Poznań
1885
2005-07-22
Pałuczanin Ksawery (Fr. X. Lewandowski)
Młynarz. Obrazek dramatyczny w 2 aktach.
Poznań
1880
2005-07-22
Pawłowski Bronisław
Dwernicki
Poznań; Wlkp.Ks. Nakł. K. Rzepeckiego
1914
2005-07-15
Piotrowicz Jan ks.
Endocya i Pulcheria. Obrazek historyczny z V wieku chrześcijaństwa.

1897
2005-07-22
Piotrowicz Jan ks.
Ks. Piotr Skarga jako kierownik dusz.
Poznań
1912
2005-07-22
Potocki L.:
Urywek ze wspomnień pierwszej mojej młodości.
Poznań; Nakł. Księg. J.K.Żupańskiego
1876
2005-02-15
Potrykowski J. ks.
Mowa na pogrzebie Józefa Szeligi Żychlińskiego w Warszawai.
Poznań
1899
2005-07-22
Powierski Jan
Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski.
Malbork
1996
T.1. 2005-10-18
Preiss T.
Krótki podręcznik korespondencji handlowej.

2005-07-22
Puffke Emma z Kurowskich
Dwaj bracia różnego wychowania.
Leszno
1863
2005-07-22
Puffke Emma z Kurowskich
Panna Jadwiga. Obrazek z niedawnych czasów.

2005-07-22
Raczyński Roger
L'Allemagne et le droit des nationalites.

2005-07-25
Raczyński Roger
Reponse a la brochure "Le pape et congres".
Poznań
1860
2005-07-25
Radolińska Emilja
Podarek dla Anusi.
Poznań
1853
2005-07-25
Rakowicz
O interesa depozytów.
Poznań
1876
2005-07-25
Rakowicz D.
Nauka czytania i pisania.
Poznań
1865
2005-07-25
Rakowski Kazimierz
Powstanie poznańskie w r. 1848.
Lwów
1900
2005-07-25
Reiter W.
Co wiedzieć należy z nowego prawa o zatrudnianiu dzieci w przemyśle.

1904
2005-07-25
Reiter W.
Kasy chorych czyli zabezpieczenie na przypadek choroby.

1905
2005-07-25
Reiter W.
Nauka o zabezpieczeniach robotnika.

1911
2005-07-25
Reiter W.
Niedomagania w zarządzaniu kas chorych.

1905
2005-07-25
Reiter W.
Publiczna opieka nad ubogimi w Niemczech.

1905
2005-07-25
Reiter W. ks.
Nauka o zabezpieczeniach robotników.
Wyd. 2
1913
2005-07-25
Respądek ks.
Katechizm rzymsko-katolicki dla szkół elementarnych i klas niższych gimnazjalnych.
Poznań
1858
2005-07-25
Respądek ks.
List do papieża Leona XIII z powodu żałobnego nabożeństwa odprawionego w kościele ponieckim w 1000 rocznicę za spokój duszy Jana VIII papieża.

1882
2005-07-25
Ruczyński B.
Cel uswięca środki.
Poznań
1910
2005-07-25
Rymarkiewicz J.
Jana Kochanowskiego lutnia po zgonie tego wieszcza.
Poznań;
1855
2005-08-29
Rymarkiewicz J.
Nauka prozy.
Poznań
1853
2005-07-25
Rymarkiewicz St. ks.
Mowa w obronie duchowieństwa W. Księstwa Poznańskiego przeciw zarzutom czynionym w skardze o zbrodnię stanu 1864.
Grodzisk;
1864
2005-08-29
Rzepecka Helena
Józefa Chociszewskiego Piśmiennictwo polskie czyli żywoty naszych znakomitych pisarzy. 9uzupełnienie)

2005-08-29
Rzepecka Helena
Obrazy katolickich szkół elementarnych objętych archidiecezją poznańską...

2005-08-29
Rzepecki Karol
Historia ustawy wyborczej pruskiej.

T. 1 i 2. 2005-08-29
Rzepecki Karol
Naprzód czy wstecz. Wynik wyborów 1912.

T. 1. 2005-08-29
Rzepecki Ludwik
Muza domowa czyli nieznane dotąd pozycje Hieronima Morsztyna.

2005-08-29
Rzepecki Ludwik
Piotra Skargi synod brzeski.
Poznań;
1874
2005-08-29
Rzepecki Ludwik
Podniesienie kości św. Stanisława Szczepanowskiego 1255r.
Poznań;
1860
2005-08-29
Rzepecki Ludwik
Wybór rzeczy zabawnych i pożytecznych dla młodzieży polskiej.
Poznań;
1871
2005-08-29
Sczaniecki Ignacy
Głos powtórzony czyli replika na obronę Aleksandra hr. Wielopolskiego.

2005-08-16
Sieniawski Emil
Die Missionsreisen des Bischofs Otto v. Bamberg nach dem Lande der heidnischen Pommern in den Jahren 1125 u. 1127/28 auf Grund lateinischer Quellen dargestellt.
Kłodzk;
1909
2005-08-16
Sikorski W.
Zielone nawozy w nowoczesnym gospodarstwie.
Poznań
1892
2005-08-16
Skarżyński Witold
Jedność!.

1882
2005-08-16
Skarżyński Witold
Pierre de Boisguillebert und seine Beziehungen zur neueren Volkswirtschaftslehre.

2005-08-16
Skąpski E.
Wspomnienia z r. 1863.
Poznań
1912
2005-08-16
Skoraczewski Filip
Artykuły w Przeglądzie Leśnym. Sylwanie i Ziemianinie.

2005-08-29
Skoraczewski Filip
Rozwój polskiego leśnictwa w XIX w. w Księstwie Poznańskiem.

2005-08-29
Skoraczewski Filip
Sprawozdanie z pierwszego zjazdu Leśników polskich we Lwowie.

1907
2005-08-29
Skórzewski H. S. Graf
Von Renten-Papieren und Papier-Geld ohne Renten.
Poznań;
1857
2005-08-29
Skrzydlewski ks.
Matko Najświętsza ratuj nas! Wybór nabożeństwa do Matki Boskiej.

2005-08-29
Skrzydlewski ks.
U stóp Królowej Niebios.

2005-08-29
Sniadecki Jędrzej
O fizycznym wychowaniu dzieci. (uzupełnienie)
Poznań
1867
2005-08-29
Sokolski Jacek
Pielgrzymi do piekła i raju.
Wrocław; Towarzystwo Przyjaciół Polonii
T. 2. 2006-09-14
Sokołowski Stanisław
Censvra Orientalis. Ecclesiae de praecipvis nostri saecvli haereticorvm dogmatibvs [...]
Ioannes Mayer
1582
2006-03-23
Sowiński J. ks.
Nauki i przykłady na każdy dzień miesiąca maja.
Poznań;
1883
2005-08-29
Stablewski Florjan ks.
Mowa żałobna na pogrzebie ś. p. z Lipskich Rajmundowej hr. Skórzewskiej.

1889
2005-08-29
Stagraczyński J. ks.
Chleb duchowny, przekład dzieła ks. Hattlera.

2005-08-29
Stagraczyński J. ks.
Godzina śmierci czyli leki na strachy śmiertelne.
Poznań;
1885
2005-08-29
Stagraczyński J. ks.
Kazanie na sekundycjach ks. T. Hejnowicza.
Poznań
1884
2005-08-29
Stagraczyński J. ks.
Nauki katechizmowe o prawdach wiary i obyczajów katolickiego kościoła według średniego katechizmu Deharba.
Poznań;
1886
2005-08-29
Stagraczyński J. ks.
O biedzie i nędzy ludzkiej i jak jej zaradzić.
Poznań;
1884
2005-08-29
Stagraczyński J. ks.
Piekło, napisane przez ks. Manna.

2005-08-29
Stagraczyński J. ks.
Przeraźliwe echo trąby ostatecznej, napisane przez ks. Bolesławiusza.

2005-08-29
Stagraczyński J. ks.
Wybór kazań niedzielnych i świątecznych.
Poznań
1908
2005-08-29
Stateczny E.
Rozbiór krytyczny źródeł do żywota św. Franciszka z Asyżu i do literatury franciszkańskiej.
Poznań
1913
2005-08-30
Studniarski M.
Wokabularczyk francuski dla poczynających mowić po francusku.
poznań
1864
2005-08-30
Stychel Antoni ks.
Mowa ku czci Bolesława Leitgebera.

2005-08-30
Suchowiak Jan
Podręcznik do domowej lekcji nauki religji rzymsko-katolickiej.

1909
Wyd. 4 2005-08-30
Surzyński J. ks.
Litaniae Lauretaneae.
Dysseldorf
2005-08-30
Surzyński J. ks.
Missa in honorem S. Angeli Custodis.

2005-08-30
Surzyński J. ks.
Missa in honorem SC. Cordis Jesu.

2005-08-30
Surzyński J. ks.
Missa pro defuntis.

2005-08-30
Surzyński J. ks.
Muzyka figuralna w kościołach polskich od XV do XVIII w.
Poznań
2005-08-30
Surzyński J. ks., Surzyński M. i Surzyński St.
Bard, 55 pieśni na czterogłosowy chór męski.

2005-08-30
Surzyński J. ks., Surzyński M. i Surzyński St.
Menestrel, 51 pieśni na czterogłosowy chór męski.

2005-08-30
Swinarski Wacław
Centralne towarzystwo Gospodarcze i Kółka włościańskie. Ks. jub. Centr. Tow. Gosp.
Poznań
1911
2005-08-31
Sypniewski Włodzimierz ks.
Mowa nad zwłokami ś. p. Stefana hr. Kwileckiego.
Poznań
1900
2005-09-12
Szalay-Groele Waleria
Bohaterski Staszek. Powieść dla młodzieży. Z 9 rycinami Feliksa Szewczyka.
Poznań; Wielkopolska Księgarnia Naukowa K. Rzepeckiego
1928
2006-02-28
Szenic Wł.
Wytępienie robactwa i myszy pustoszących gospodarstwa polne i leśne.

1860
2005-09-12
Szulc Kazimierz
De origine et sedibus veterum Illyriorum.

1856
2005-09-12
Szulc Kazimierz
O spółkach produkcyjnych.
Poznań
1877
2005-09-12
Szuman Henryk
Mowa nad grobem Gustawa Potworowskiego w Lesznie 27.11.1860 powiedziana.
Poznań
1861
2005-09-12
Szymański Roman
Niektóre szczegóły ze statystyki ludności polskiej w zaborze pruskim.
Poznań
1874
2005-09-12
Szymański Roman
Uwagi nad kwestią wyborów w Prusach Zachodnich i W. Księstwie Poznańskiem. Odbitka z Przeglądu Polskiego w Krakowie.

2005-09-12
Śmitkowski Leon
Słowa wyrzeczone w listopadzie 1860 r. w Lesznie na grobie nieodżałowanej i niezgasłej pamięci Gustawa Potworowskiego.

1861
2005-09-12
Tabaczyński S., Urbańczyk P., Hensel W. (red.)
Acquisition of field data at multi-strata sites
Warszawa; IAE PAN
1995
2006-12-11
Taczak T. ks.
Dämonische Besessenheit. Ein Kapitel aus der katholischen Lehre von der Herrschaft des Fürsten der Sünde u. des Todes.

1900
2005-09-12
Taczak T. ks.
Hypnotyzm i spirytyzm.

1909
2005-09-12
Tłoczyński A. ks.
Jaskinia potępieńca.
Poznań
1875
2005-09-12
Tłoczyński A. ks.
Mowa żałobna za ś. p. J.B. Langego.
Gniezno
1881
2005-09-12
Tłoczyński A. ks.
Zwycięstwo serca.
Poznań
1895
2005-09-12
Tłoczyński A. ks.
Żywot Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego podług 4 Ewangelij.
Poznań
1879
2005-09-12
Tomaszewski Wł.
Rozwój i ustrój stowarzyszeń kredytu krótkoterminowego w Królestwie Polskiem. Stowarzyszenia spożywcze.
Poznań
1910
2005-09-12
Trzciński Tadeusz ks.
Bibljoteka seminarjum duchownego w Gnieźnie.

1909
2005-09-12
Trzciński Tadeusz ks.
Czy istniało biskupstwo kruświckie?

2005-09-12
Trzciński Tadeusz ks.
Praca społeczna częścią duszpasterstwa.
Poznań
1908
2005-09-12
Turno Stanisław
Treść i charakterystyka nowego prawa gorzelniczego.
Poznań
1909
2005-09-12
Urbanowicz Leon ks.
Rok koscielny. Nabożeństwo na święta uroczyste, brackie lub z odpustami połączone.
Leszno
1854
2005-09-12
Urbanowski Napoleon
Rys historyczny 25-letniego istnienia Towarzystwa Rolniczego poznańsko-szamotulskiego.
Poznań
1885
2005-09-12
Urbanowski Napoleon
Studjum nad handlem i cłem spirytusowym.
Poznań
1886
2005-09-12
Urbanowski S. ks.
Prawo pobierania odsetek w świetle etyki chrześcijańskiej.
Poznań
1893
2005-09-12
Walkowski J. ks.
Pamiętniki pisane w niewoli kołobrzeskiej.
Poznań; Wyd. ks. Tadeusz Trzciński
1908
2005-09-13
Warszewicki Krzysztof
Memorabilivm Rervm rt Jominium coaeuorum descriptio ab Orbe Condito ad Annum Christi.
Cracouiae
1585
2006-03-23
Wasylewski Stanisław
Lwów.
Poznań;
1931
2006-09-27
Wegner Stanisław
Zawiedzione nadzieje. Nowela.
Poznań
1882
2005-09-13
Węclewski Stanisław
Argamemnon. Tragedja Eschylosa.
Poznań
1851
2005-09-13
Węclewski Stanisław
Tragedje Eschylosa.
Poznań
1873
2005-09-13
Węclewski Stanisław
Tragedje Eurypidesa.
Poznań
1881
2005-09-13
Węclewski Stanisław
Tragedje Sofoklesa.
Poznań
1875
2005-09-13
Wężykówna Paula
Rok w powiastkach i wierszach dla dzieci

1912
2005-09-13
Wężykówna Paula
Westchnienia i uśmiechy. [Wiersze]
Poznań
1909
2005-09-13
Wiatrowski Zygmunt
Powodzenia i niepowodzenia zawodowe.
Olecko; Wszechnica Mazurska
2002
2013-05-09
Wicherkiewicz Bolesław
Okulistyka popularna w pojedyńczych przypadkach przedstawiona.
Poznań
1879
2005-09-13
Wicherkiewiczowa Marja
Baśń o księciu, który ukochaną wolał stracić niż ojczyznę.

2005-09-13
Wicherkiewiczowa Marja
Historia starego obrazu.

2005-09-13
Wicherkiewiczowa Marja
Jan Glaser, złotnik XVI wieku.

2005-09-13
Wicherkiewiczowa Marja
Legenda o ziarnku zboża.

2005-09-13
Wilkońska Paulina
Dziś. Powiastka.

1870
2005-09-13
Wilkońska Paulina
Gałązka cierniowa.
Lwów
1866
2005-09-13
Wilkońska Paulina
Obrazek poznański.
Lipsk
1857
2005-09-13
Wilkońska Paulina
Opieka i opiekunowie.
Poznań
1880
2005-09-13
Wilkońska Paulina
Pan wojski.

2005-09-13
Wojciechowski Aleksander
Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960.
Wrocław; Zakład Narodowy Ossolińskich
1992
T.1 i T. 3. 2007-09-25
Wolański T.
Listy o starożytnościach sławiańskich.
czcionkami Ernesta Gunthera
1845
2004-06-17
Woliński i Dziembowski Z.
Mowy w procesie wrzesińskim 19.9.1901.
Poznań
1901
2005-09-13
Woliński Władysław ks.
Droga krzyżowa kościoła św. katolickiego w pierwszych trzech wiekach.
Poznań
1881
2005-09-13
Woliński Władysław ks.
O cierniowej koronie Pana Jezusa i jej przewiezieniu do Francji.
Poznań
1904
2005-09-13
Wolniewicz W. A.
O gospodarstwie majątkowym czyli o stosunkach finansowych W. Księstwa Poznańskiego.
Leszno
1855
2005-09-13
Zaborowski Julian
De triplici in materia cohaerendi statu.
Poznań
1836
2005-09-13
Zaborowski Julian
Teorja linij równoległych uważana za stanowiska ścisłej umiejętności, tudzież polemika, dotycząca planimetrji, w której ta teorja jest umieszczona.
Poznań
1857
2005-09-13
Zakrzewski Ignacy
Umowa o budowę zamku Kórnika.

2005-09-13
Zakrzewski Zdzisław ks.
Na krwawy chrzest. Poemat sceniczny w jednym "żywym obrazie".
Golejewko
1917
2005-09-13
Zakrzewski Zdzisław ks.
Wiadomość historyczna o Bractwie Niepok. Poczęcia N. Marji Panny przy kościele na Czestramie czyli Golejewku.
Poznań
1906
2005-09-13
Zaremba A. ks.
Powaga i zadanie rodziny chrześcijańskiej.
Poznań
1912
2005-09-13
Zaremba T.
Niedobrana para.
Poznań
1879
2005-09-13
Zaremba Wacław
Stanowisko Arystotelesa w dziedzinie nauk przyrodniczych i dziejach sztuki lekarskiej.
Poznań
1883
2005-09-13
Zaremba Wacław
Zarazy nagminne w Wielkopolsce panujące aż do r. 1800.
Kraków
1892
2005-09-13
Zawadzki W.
Z teki literackiej.
Poznań
1870
2005-09-13
Zielewicz Ignacy
Klaudja Potocka (+8 czerwca 1834 w Genewie) według Pamiętnika dr. Józefa Szczapińskiego .

2005-09-13
Zielewicz Ignacy
Przyczynek do dziejow powstania listopadowego z r. 1831. Według Pamiętnika dr. Józefa Szczapińskiego.

2005-09-13
Zielewicz Ignacy
Przyczynek do dziejów powstania listopadowego z r. 1831. według Pamiętnika dr. Józefa Szczepańskiego.

2005-09-13
Zielewiczówna Marja
Napoleon, człowiek czynu podług Emersona.
Poznań
1909
2005-09-14
Zielewiczówna Marja (Hamarowa)
Wielcy ludzie w służbie ludzkości. (Przekład).
Poznań
1909
2005-09-14
Zielewiczówna Zofia
Pogadanki o przyrodzie.
Poznań
1913
2005-09-14
Ziemski A.
O uprawnieniu własności prywatnej.
Poznań
1909
2005-09-14
Zimmerman Kazimierz ks.
Kilka zdań o potrzebie działalności społecznej duchowieństwa.

1906
2005-09-14
Zimmerman Kazimierz ks.
O towarzystwach robotników.

1901
2005-09-14
Zimmermann Kazimierz ks.
Die "Bank Przemysłowców".
Poznań
1907
2005-09-14
Zinberg J.:
Skorowidz Królestwa Polskiego czyli spis alfabetyczny miast, folwarków...
Warszawa; druk I.J. Ałapina
1877
T.1-2 2005-02-15
Zmorski R.
Wieża siedmiu wodzów. Pieśń z podania.
Księgarnia Woykowskich
1850
2004-06-17
Zoll Fryderyk
Prawa rzeczowe na ziemiach polskich.
Warszawa; J. Czarnecki
[1920]
Cz. 2, 3 2007-05-21
Zwolski
Obrazki z życia ku utwierdzaniu w przykazaniach Bożych.
Poznań
1887
2005-09-14
Zwolski
Wspomnienia z dawniejszych czasów.
Poznań
1890
2005-09-14
Zyta Kwiecińska (red.)
Polskie mity polityczne XIX i XX wieku : kontynuacja
Wrocław : Wydawnictwo UW
1996
T. 10 2007-10-02
Żniniewicz J.
Hartowanie ciała i leczenie wodą.
Poznań
1913
2005-09-14
Żółtowski Adam
Die Philosophie der Tat.
Poznań
2005-09-14
Żychliński B. ks.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Krótkie przygotowanie do częstej komunji św.

2005-09-14
Żychliński B. ks.
Przygotowanie do częstej i codziennej komuniji św.

2005-09-14
Żychliński B. ks.
Skosztujcie i obaczcie, iż słodki jest Pan. Dla młodzieży.
Poznań
1915
2005-09-14
Żychliński B. ks.
Słowo do dziatek. Przewodnik do częstej komunji św.
Poznań
1914
2005-09-14
Żychliński B. ks.
Słowo do ludu. Przewodnik do częstej komunji św.
Poznań
1915
2005-09-14
Żychliński B. ks.
Słowo do młodzieży. O strzeżeniu wiary i czystości obyczajów.

2005-09-14
Żychliński B. ks.
Słowo do ojców. O wychowaniu dzieci.

2005-09-14
Żychliński B. ks.
Sześć nauk do pierwszej komunji św.
Poznań
1915
2005-09-14
Żychliński Ludwik
Ile naszej gleby?.
Poznań
1878
2005-09-14
Żychliński Ludwik
Machiawell, jego życie i pewne wybitne strony, zawarte w jego dwóch głównych pismach historyczno-politycznych.
Poznań
1861
2005-09-14
[Andersz] Wojciech ks.
O miłości ojczyzny ze stanowiska katolickiego.
Poznań
1902
2005-09-15
[Cieszkowski L.]
Pamietnik anegdotyczny z czasów Stanisława Augusta.
Poznań; Nakł. księg. J.K. Żupańskiego
1867
T.7. Pamiętniki z XVIII wieku 2005-02-15
[Gajcy Tadeusz] Karol Topornicki [pseud.]
Grom powszedni.
Poznań [właśc. Warszawa]; Bibl. Poetycka [właśc. BTKN]
1937
2006-02-28
[Skarszewski Wojciech]
List plebana do korrespondenta warszawskiego

[1788]
2006-02-28

Bibliografia Zawartości Czasopism
Biblioteka Narodowa
1997
indeks alfabetyczny za 1997 r. 2004-04-16

Handworterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte

1996
40 2014-10-15

Handworterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte

1998
5 zeszyt ze spisem treści 2014-10-15

Janiszewski Józef.
Kościan; Druk. Spółkowa
1926
Wyd. 4 2006-07-14

Le tombeau de Jacques Molai, ou histoire secret et abregee des inities...
Paris: Desenne
[1797]
Seconde ed. 2004-07-05

Mały Przewodnik (Tygodnik)
Poznań; [Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha]
1931
Nr 1-52 2006-03-28

Mazowieckie Studia Humanistyczne
Łowicz; Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna.
1998
Nr 1. 2005-11-23

Ordinarium abo ceremoniarz Karmelitanek Bossych zakonu Naswietszey Panny Mariey z Gory Karmelu. Według obrzędow Kościoła S.Rzymskiego. Z włoskiego ięzyka przełożony.
Warszawa; P. Elert
1651
2005-07-18

Ordinarium albo ceremoniarz, zakonnic Bossych zakony Oanny Przenajswietszey Maryey,z Gory Karmelu. Świeżo wydany od Deffinitorium Generalnego pomienionego zakonu,w Rzymie po włosku drukowany u Dominika Antoniego Herkulesa 1693... .
Kraków; Druk. Akademickiey
1696
2005-07-18

Pamiętnik jubileuszowa Towarzystwa Gimnastycznego Sokół0Berlin 1889-1913.
Poznań; Nakład Towarzystwa
1914
2006-07-14

Pieśni religijno-narodowe.
Poznań; Nakładem N. Kamieńskiego
1861
2006-02-28

Polak uczacy się po niemiecku. Praktyczny przewodnik, który podaje wskazówki, rozmowy i nauki, aby w krótkim czasie można czytać, rozumieć i mówić po niemiecku.
Księgarnia katolicka
1904
wyd. 4 2004-06-18

Poradnik Instytucji Kultury
Sieradz; Prawo dla Praktyków
2011
cały rocznik 2012-04-17

Przemówienia przy uroczystościach weselnych i chrzcinach.
Księgarnia A. Cybulskiego
1900
wyd.3 pomnożone 2004-06-18

Scena Ludowa. Zbiór łatwych dramacików, komedyjek, krotochwil, fraszek scenicznych, monologów, dyalogów....
J. Chociszewski
1900
2004-06-18

Statut Towarzystwa Oszczędności i Pożyczek wexlowych.
Poznań; Druk W. Stefańskiego
1849
2006-07-14

Thracia
SOFIJA
1972
I-1972 2006-09-14

Tygonik Kościelny dla parafii Bożego Ciała.
Poznań
1915
Rok IV 1915 nr 2/11 kwietnia/ 3,4 2006-07-14

Ustawy o państwowym podatku dochodowym z dnia 14 lipca 1923 r.
b.m.w.
2006-07-14

Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana
Druk "Gazeta Handlowa"
1910
T. 45-46 seria I 2014-06-13

Wielkopolskie miasto Koło,jego przeszłość i pamiątki.
Tłocznia M. Dobrzańskiego
1912
2004-06-17

Wybór zapisek sądowych grodzkich i ziemskich wielkopolskich z XV wieku. T.1, z.1.(Studya, rozprawy i materiały z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego. T.6, z.1.)

1902
2004-06-17

Zapiski Jarocińskie

2007
nr 4 (9) 2014-12-01

[Fidelis Św.] - Krótkie zebranie żywota, spraw y cudow wielebnego sługi Bożego Fidelisa z Sygmaryngi, kapłana y professa Zakonu Serafickiego, Oyca Franciszka Swiętego Kapucynów... .
Kraków; Druk. J. Matyaszkiewicza
1729
2005-07-15

[Łukaszewicz] Józef Łukaszewicz. Wspomnienie pośmiertne.
Tygodnik Wielkopolski
1873
2004-06-17


  lukasz.burtowy@amu.edu.pl powered by Vi